صفحه اصلی
درباره ما
اخبار
مقالات
تماس با ما


بياييد روحيه ی خود مديريتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم       |       منتظر نظرات شما عزيزان هستيم.       |       به وب سايت پيش دبستان و دبستان صدرا خوش آمديد.       |       مردان بزرگ مردد نمی شوند.       |      

مقالات

آخرین مقالات  | گروه های مقالات
گروه مقاله : استعداديابی
دانش آموزخلاق رابشناسيد    ۲۲ / ۸ / ۱۳۹۱
هرچندبسياری ازويژگيهای کلی افراد خلاق که درمقالات موجود در اين بخش معرفی گرديد کمابيش شامل دانش آموزان خلاق نيزميگردد،اماازآنجاکه تاکيداصلی اين کتاب ،پرورش خلاقيت دانش آموزان خلاق که معمولا درمحيط مدرسه وکلاس درس مشاهده ميشود،دربخشی مجزابرشمرده شود.
More details